انقلاب اسلامی؛ آغاز بازخوانی در فرهنگ جهانی

انقلاب اسلامی اگر صرفاً ناظر بر یک تغییر و تحول سیاسی بود که این گونه باعث غلظت کینه و نفرت دنیای استکبار نسبت به خود نمی‌شد، چه آن که به تعبیر صحیح کلمه، انقلاب اسلامی ایران آغاز تغییر در بنیاد و شئون تمدنی غرب به عنوان نماد جهان مستکبر بوده است.

«انقلاب اسلامی ایران، آغاز عصر فرهنگی جدید در عالم و سرمنشأ تحولی فرهنگی است که در آینده بنیان همه چیز را، از اقتصاد و هنر گرفته تا سیاست و تمدن، زیر و رو خواهد کرد و طرحی نو درخواهد افکند.»

عبارات یادشده، بخشی از مقاله «ترقی و تکامل» شهید آوینی است که در کتاب «توسعه و مبانی تمدن غرب» منتشر شده است.

در آستانه‌ی دهه مبارک فجر، بازنگاهی به نوشته‌ها و دیدگاه‌های سید شهیدان اهل قلم در باب اهمیت و تأثیرگذاری انقلاب اسلامی بر دنیای امروز می‌تواند به ژرفای نگاه و بینش ما نسبت به پدیده مبارک انقلاب اسلامی بیفزاید.

انقلابی که در دورانی به ثمر نشست که به تعبیر شهید آوینی، بشریت در آخرین دوران رنج بسر می‌بَرد. این‌گونه اگر تحلیل کنیم پی خواهیم بُرد که 22 بهمن 57 روز پیروزی انقلاب اسلامی نیست؛ بلکه روز آغاز آن به شمار می‌رود، چه آن که پیروزی نهایی زمانی میسر است که تمدن اسلامی محقق شده باشد و در این میانه، انقلاب به معنای گذر از یک پیچ تاریخی مهم برای رسیدن به آن مقصد حقیقی است.

بر این اساس باید گفت تأکید امامین انقلاب و در همان راستا اشاره صریح شهید آوینی به وجه فرهنگی انقلاب و اهمیت مضاعف آن در مقایسه با دیگر وجوه، چگونگی ادامه مسیر در طریق انقلابی‌گری را به ما متذکر می‌شود، چه آن که به همان میزان که باور و عملکرد ما معطوف به حقیقت فرهنگی بودن انقلاب اسلامی باشد، همان قدر- با وجود سختی‌ها و موانع و ناملایمتی‌ها- خواهیم توانست به پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی در عصر کنونی کمک کنیم و بدین طریق بسترساز تحول عمیق فرهنگی باشیم.

از سوی دیگر باید توجه داشت، انقلاب اسلامی اگر صرفاً ناظر بر یک تغییر و تحول سیاسی بود که این گونه باعث غلظت کینه و نفرت دنیای استکبار نسبت به خود نمی‌شد، چه آن که به تعبیر صحیح کلمه، انقلاب اسلامی ایران آغاز تغییر در بنیاد و شئون تمدنی غرب به عنوان نماد جهان مستکبر بوده است؛ آغازی که به یاری حق تعالی و به همت همه علاقه‌مندان به انقلاب اسلامی خاصه تلاشگران جبهه‌ی گسترده فرهنگی، پایانی خواهد بود بر سلطه و استیلای فرهنگ کفر و الحاد در این کره‌ی خاکی.

* سیدمحمدمهدی موسوی، پژوهشگر عرصه رسانه

لینک کوتاه مطلب : http://fekrat.net/?p=13728