الهیات کرونا؛ ظرفیت‌سنجی الهیات توحیدی در بحران کرونا

شماره سوم مجله «خردورزی» منتشر شد

موسسه فرهنگی رسانه‌ای شناخت تقدیم کرد:

سومین شماره نشریه خردورزی با موضوع «الهیات کرونا؛ ظرفیت سنجی الهیات توحیدی در بحران کرونا» با تمرکز بر مباحث نظری اندیشه‌ای ویژه الهیات توحیدی در بحران کرونا، دارای بخش‌هایی شامل گفتگو، گزارش ویژه و یادداشت برای استفاده فرهیختگان در فضای مجازی منتشر گردید.

«خردورزی» در شماره سه خود به «تقابل الهیات توحیدی و لیبرالی»، «تعامل علم و دین»، «سینمای راهبردی غرب در بحران کرونا» و «جریان‌شناسی الهیات توحیدی» پرداخته است؛ و همین‌طور به بهانه بحران کرونا ابعاد مختلف جایگاه دین را در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی مورد کناکاش داده است.

ورشکستگی و خشونت نئولیبرالیسم با کرونا آشکار شد،اهداف سینمای راهبردی غرب در کرونا، کرونا، فرصتی برای دعوت جهان اسلام به همبستگی، در قضیه کرونا، نصرت الهی شامل حال ملت ایران شده است، بهانه کرونا نگاهی دیگر به فیلم شیوع، دوگانه پنداری کرونایی و تأملات فلسفی درباره کرونا، جلوه‌های هنر در بحران بشری، کرونا و مناسک دینی، نگاه تعاملی به مسأله علم و دین و عقلانیت شیعی در مواجهه با بحران اجتماعی از مطالب این نشریه است.

دانلود

لینک کوتاه مطلب : http://fekrat.net/?p=1933