ویژه نامۀ پدیده سلبریتیسم؛

شماره هفتم مجله «خردورزی» منتشر شد

با توجه به نیاز وافر یک جامعه‌ی پویا و کارآمد به الگو و نقش مهم و تأثیرگذار سلبریتی‌ها در هویت‌بخشی به جامعه و جامعه‌سازی در هفتمین شماره از نشریه تخصصی «خردورزی» قصد داریم از دریچه‌ای متفاوت به آسیب‌ها و چالش‌های «پدیده سلبریتیسم» بپردازیم و ارتباط آن را با مسائلی مانند شهرت، اسوه، پیشوا و پیشرو تبیین نماییم.

با توجه به نیاز وافر یک جامعه‌ی پویا و کارآمد به الگو و نقش مهم و تأثیرگذار سلبریتی‌ها در هویت‌بخشی به جامعه و جامعه‌سازی در هفتمین شماره از نشریه تخصصی «خردورزی» قصد داریم از دریچه‌ای متفاوت به آسیب‌ها و چالش‌های «پدیده سلبریتیسم» بپردازیم و ارتباط آن را با مسائلی مانند شهرت، اسوه، پیشوا و پیشرو تبیین نماییم.

در این شماره از نشریه، مفهوم سلبریتی را از خاستگاهی انتزاعی به یک جهان‌بینی عینی و در جایگاه مقایسه با شأنیت اسوه‌پذیری قرار داده‌ایم و به موضوعاتی مانند: بازنمایی تاثیر و تاثرات شهرت مجازی در سبک زندگی اجتماعی، تأثیر رسانه بر بروز بزهکاری در جامعه با تأکید بر نقش سلبریتی‌ها، سلبریتیزه شدن روشنفکران، میکروسلبریتی‌ها و خودبرندسازی، نسبت‌شناسی الگو در رسانه‌ی توحیدی و غیرتوحیدی، سلبریتیسم و بازتولید نیاز کاذب در نظام سرمایه‌داری، درنگی در چرایی فرهنگ شدنِ شهرت در دوران کنونی، بررسی نقاط اشتراک و افتراق سلبریتی‌ها، رهبران فکری و روشنفکران و… می‌پردازیم.

برای دانلود نشریه اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه مطلب : http://fekrat.net/?p=4384