شو تبليغاتي بي بي سي يا توبه اردشير زاهدي؟!

مصاحبه بی بی سی با زاهدی را باید در راستاي کار حرفه ای رسانه ای اش تحليل كرد نه يك گاف رسانه اي. برخی نوشتند و گفتند که بی بی سی هم با سخنان زاهدی کیش و مات شد، اما به نظر میرسد مساله پیچیده تر از اینهاست و بی بی سی کاملا میداند که دارد چه میکند.

مصاحبه اخیر اردشیر زاهدی با شبکه تلویزیون بی بی سی فارسی واکنش های فراوانی را به دنبال داشت. اعتراف های او نسبت به پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران، اپوزیسیون خارج نشین را عصبانی و طرفداران داخلی نظام را خوشحال کرد. البته در اینکه پیشرفتهای خیره کننده جمهوری اسلامی حتی زبان اردشیر زاهدی، داماد محمدرضا پهلوی و آخرین سفیر او در آمریکا را به اعتراف و تحسین باز میکند چندان جای تعجب ندارد؛ چرا که ایرانِ امروز آنقدر مقتدر و بزرگ است که سکوت آنان نیز نمی تواند او را کوچک کند و از ارزش او بكاهد، پس چه بهتر که زبان بگشایند و از عظمت ایران بگویند تا از این طریق محبوبیتی نيز براي خود کسب کنند و شخصیت شان را در ذهن مردم بازسازی کنند.

امروز شهيد قاسم سليماني در ذهن و قلب جهانيان چنان عظمتي دارد كه هيچ انسان آزاده اي نميتواند آنرا انكار كند چه برسد يكي مثل اردشير زاهدي. درست است كه اردشير زاهدي شجاعت بيان دارد و خيلي هاي ديگر ندارند اما جنايت هاي اردشير زاهدي و پدرش را نيز نبايد فراموش كرد. او فرزند فضل الله زاهدي عامل كودتاي آمريكايي 28 مرداد است. خودش نيز در تمام مدت عمر سياسي اش، وفاداريش را به انگليس، آمريكا و محمدرضاشاه پهلوي ثابت كرده است و اصلا به همين دليل بوده كه او به پست هاي كلاني همچون سفير شاه در انگليس، وزير امور خارجه و سفير شاه در آمريكا دست يافته است. جدا كردن بحرين از ايران و تقديم آن به انگليس نيز از ديگر شاهكارهاي او و پدرزنش در آن دوره است.

به هر حال اعترافات زاهدی چندان چیز عجیبی نیست کما اینکه قبل از او نیز افرادی همچون عبدالله آذربرزین، مهرانگیز کار، عطاء الله مهاجرانی، عليرضا نوري زاده و… زبان به اعتراف و تمجید و ستایش از جمهوری اسلامی گشوده بودند
آنچه تعجب برانگیز است پخش این اعترافات از شبکه سلطنتی بی بی سی است. به اعتقاد کارشناسان رسانه، بی بی سی یکی از حرفه ترین شبکه های خبري دنیاست. بنابراین مصاحبه بی بی سی با زاهدی را باید در راستاي کار حرفه ای رسانه ای اش تحليل كرد نه يك گاف رسانه اي. برخی نوشتند و گفتند که بی بی سی هم با سخنان زاهدی کیش و مات شد، اما به نظر میرسد مساله پیچیده تر از اینهاست و بی بی سی کاملا میداند که دارد چه میکند.

عناد و دشمني بي بي سي فارسي با جمهوري اسلامي آنقدر زياد است كه در همين ماجراي كرونا كه نمونه اي عيني و نزديك است، ايران را مركز توليد و پخش كرونا به دنيا معرفي ميكرد! آنقدر بر عليه ايران گفت و گفت كه خيلي ها باورشان شد. اما وقتي اروپا و آمريكا گرفتار بحران كرونا شدند با واكنش منفي مخاطبينش روبرو شد. بي بي سي اعتبارش برايش خيلي مهم است، اين اعتبار را نبايد به هيچ قيمتي از دست دهد. اينجا بود كه بايد يكي مثل اردشير زاهدي را بياورد تا ايران ستايي كند بلكه مخاطبين از دست رفته اش را دوباره جلب كند و خود را در ذهن ها قدري تلطيف نمايد. از سوي ديگر سوژه اي مثل اردشير زاهدي آنقدر براي بي بي سي مهم است كه خبر آن را در صدر اخبار خود قرار ميدهد تا از اين طريق اتفاقات مهمي همچون پرتاب ماهواره به فضا از سوي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در بايكوت خبري نگه دارد. اينها همه از شگردهاي روباه پير است…بايد مراقب دغل كاري هاي او بود.

لینک کوتاه مطلب : http://fekrat.net/?p=877