دکتر راشد الراشد در گفتگو با فکرت:

مقاومت؛ راهبرد نابودی استکبار و سلطه گری

شهید سلیمانی فقط نماینده گفتمان مقاومت نیست بلکه ایشان تجربه مقاومتی غنی و ثروتمندی بر روی زمین بودند. ایشان بنیانی محکم و عظیم برای مقاومت ایجاد نمودند که با عزت روی زمین قرار گرفت.

«مقاومت» تنها گزینه راهبردی برای دفاع از کرامت و حفاظت از دارایی های امت و دیپلماسی و روابط بین الملل ابزار سلطه گری مستکبرین است. دکتر «راشد الراشد» اندیشمند و شخصیت مبارز بحرینی در گفتگوی اختصاصی با «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» معتقد است که شهید سلیمانی نسلی طلایی از نیروهای شرافتمند مقاومت در کشورهای مختلف تربیت کرد که امروز تمام امیدهای امت برای آزادسازی و نجات از هیمنه استکبار و قدرت‌های تاریک در کشورهای اسلامی به آن‌هاست.

 

به‌نظر شما گفتمان مقاومت که از سوی شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا مطرح و پیگیری شد، چه تأثیری بر کشورها و ملت‌های این منطقه داشته است؟

واقعیت این است که شهید سلیمانی فقط نماینده گفتمان مقاومت نیست بلکه ایشان تجربه مقاومتی غنی و ثروتمندی بر روی زمین بودند. شهید سلیمانی بنیانی محکم و عظیم برای مقاومت ایجاد نمودند که با عزت روی زمین قرار گرفت و به همین دلیل نیز تأثیرات آن بنیان راسخ همچنان توازن‌های مهم در منطقه و عرصه بین‌الملل را ترسیم می‌کند؛ حتی تا حدی پیش رفته که نظریاتی پیرامون مقاومت مطرح می‌شود و این نظریات به فرهنگ شجاعت و صبر در مقابله با ظلم و استکبار متصل می‌گردد. شهید سلیمانی نسلی طلایی از نیروهای شرافتمند مقاومت در کشورهای مختلف تربیت کرد که امروز تمامی آرزوها و امیدهای امت برای آزادسازی و نجات از هیمنه استکبار و قدرت های تاریک در کشورهای اسلامی به آن‌هاست.

 

گفتمان مقاومت در اندیشه و اقدامات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب چه جایگاهی داشته است و آیا تفکر مقاومت در دیگر علوم و دانش‌ها نیز اثرگذار است؟

اندیشه و فرهنگ مقاومت پایه اصلی در تفکر امام خمینی(ره)، رهبر فقید انقلاب بود و ایشان اطمینان داشتند که مقاومت تنها راه نابودی استکبار و سلطه‌گری است. دو رهبر انقلاب، امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای به مقاومت به‌عنوان تنها گزینه راهبردی برای دفاع از کرامت و حفاظت از دارایی‌های امت توجه داشتند و همزمان نیز به دیگر علوم انسانی، جامعه‌شناسی، اقتصاد، سیاست، ریاضی، شیمی، فیزیک، مهندسی و… اهتمام می‌ورزیدند اما همه دانش‌ها علی‌رغم اهمیتشان، دستاوردی برای امت ندارند و بنابراین مقاومت تنها طرح برای دفاع از کرامت و حفظ حاکمیت است. از طریق همین طرح نیز می‌توان به‌سوی برنامه‌های متنوع و متعدد توسعه‌محور برای افزایش دستاوردها و توسعه آن قدم برداشت. شاهد هستیم که انقلاب اسلامی این موضوع را محقق کرده و تا این لحظه نیز ادامه داده است.

امتی که بنا به اقدامات قدرت‌های استکباری، کرامت و حاکمیت خود را از دست داده است، فقط با مقاومت می‌تواند از کرامت و حاکمیتش دفاع کند و در صورت نبود مقاومت، قادر به استفاده از دستاوردهای دیگر دانش‌ها نیست تا بتواند نهضتی واقعی ایجاد و ابداعات خود را به دیگر امت‌ها صادر نماید. مقاومت تنها دژ و قلعه مستحکمی است که از طریق آن می‌توان از دستاوردهای امت در جریان نهضت پیشرفت محافظت کرد. بدون تفکر و فرهنگ مقاومت برای دفاع از کرامت و حفظ حاکمیت همه چیز بی‌ارزش است.

 

دشمنان برای شکستن تفکر و جایگاه مقاومت در میان ملت‌ها و دولت‌ها چه راهکارها و ترفندهایی به کار می‌گیرند؟

استکبار جهانی تعداد زیادی از راه‌ها را برای شکستن اراده امت و نابودی روحیه استقلال‌طلبی و عزت و آزادی و کرامت در پیش گرفته تا ماموریت سلطه و هیمنه بر جوامع اسلامی و حکمرانی بر ثروت‌های ما را تسهیل کند. از جمله این اقدامات نیز به راه انداختن جنگ‌هایی با هدف سلطه مطلق بر امور یا ریختن خون‌ها با هدف تسلیم‌کردن ملت‌ها در جهت اراده آن‌هاست. از سوی دیگر استکبار، رژیم‌های مزدوری را ایجاد می‌کند تا نقش پلیس حافظ نظم اجتماعی را بازی کرده و به کشوری کاملاً تسلیم در برابر سلطه‌گری مطلق مستکبرین تبدیل شود؛ تا جایی که مقامات حاضر در قدرت فقط به بازوهای اجرای نقشه‌های کشورهای استکباری تبدیل می‌شوند. همچنین کشورهای استکباری در صورت ناتوانی در سلطه‌گری از طریق جنگ‌های سخت، به جنگ نرم با هدف تشکیک در جوامع روی می‌آورند. در غالب اوقات نیز از سلاح فتنه‌انگیزی مانند فرقه‌گرایی، نژادپرستی و… برای تشتت جامعه و مداخله در میان طرف‌های درگیر به نفع یک جریان روی می‌آورند تا از این طریق، تخریب و درگیری و ویرانی را تشدید کنند. برخی اوقات نیز به‌عنوان طرفی وارد درگیری می‌شوند که راه‌حل‌های سحرآمیز برای پایان‌دادن به درگیری‌های اجتماعی دارد.

مقاومتی که شهید سلیمانی بنیان نهاد، درصدد خنثی‌کردن این درگیری‌های استکبار جهانی با تمرکز بر مقابله مستقیم و پرهیز از ورود به دام‌های استکباری بود تا قطب‌های مقاومت از مسیر صحیح خود منحرف نشود. به همین دلیل نیز شهید سلیمانی موفق شد تمامی نقشه‌های کشورهای استکباری برای سلطه بر تعدادی از کشورهای منطقه را خنثی کند. همچنین توانست نقشه انحراف مقاومت از مسیر طبیعی خود و موقعیتش به‌عنوان رأس تقابل با پروژه‌های سلطه‌گری و هیمنه را به شکست کشاند.

راه بهره‌بردن از مقاومت در دیپلماسی سیاسی چیست و چگونه می‌توان تفکرات مقاومتی شهید سلیمانی را در دیپلماسی و روابط بین‌الملل منتشر کرد؟

ارزیابی ما این است که شهید سلیمانی، دیپلماسی و روابط بین‌الملل را به‌عنوان راه و ابزاری برای سلطه‌گری کشورهای استکباری بر جهان می‌دانست. به همین دلیل نیز تلاش می‌کرد پروژه «مقابله و مقاومت» را تقویت کند و دیپلماسی و روابط بین‌الملل را در خدمت این پروژه قرار دهد تا بدین صورت از مقاومت به‌عنوان یک ارزش اصیل جهت برخورداری تمامی ملت‌های جهان حفاظت و دفاع نماید و این‌گونه ملت‌های جهان از کرامت و حاکمیت خود در برابر پروژه‌های اشغالگری و سلطه‌گری قدرت‌های خارجی مراقبت کنند. بر همین اساس نیز شهید سلیمانی پروژه‌ای کامل در مقابله با ابزارهای سلطه‌گری بود و به همین دلیل نیز راهی جز حذف فیزیکی ایشان نیفتند؛ آن‌ها تصور می‌کردند از این طریق قادر به پایان‌دادن به پروژه راهبردی مقاومت خواهند بود. یکی از دستاوردهای شهید سلیمانی این بود که با مقاومت و شهادت سرخش نشان داد که جامعه بین‌الملل و روابط دیپلماتیک بخش اصلی ابزارهای سلطه‌گری بر جهان است و ثبات برای مقاومت در برابر قدرت‌های شرور که خواهان سلطه بر کشورهای ما هستند، ضروری است.

 

ارتباط آنارشیک‌بودن جهان با جبهه مقاومت و موازنه قوا در خاورمیانه و تحلیل شما از نرمش قهرمانانه در راهبرد مقاومت اسلامی چیست؟

ارتباط طبیعی میان جبهه مقاومت و دفاع از عزت و کرامت و حاکمیت با جبهه سلطه‌گری و هیمنه و نفوذ در جهان نیست. یک طرف درصدد است تا با استفاده از ابزارهای قدرتش سلطه و نفوذ و تحکمش را در کشورهای ما به‌عنوان یک واقعیت تحمیل کند و طرف دیگر با نگاه به ارزش‌های اخلاقی والا و با رویکرد پایبندی به دفاع از مقدسات و وطن و کرامت و حفظ حاکمیت اقدام می‌کند. معتقدیم که روابط فی مابین این دو جبهه فقط باید براساس احترام متقابل باشد. اقدامات نیروهای مقاومت در برابر اشغالگران منطقه به‌صورت کامل نگاه عمیق مبتنی بر ضرورت احترام جوامع بشری به یکدیگر طبق مساوات را نشان می‌دهد؛ همچنین تمامی اشکال هیمنه و سلطه و اشغالگری با هر نوع توجیه را رد می‌کند. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که امروز مقاومت درصدد تقویت فرهنگ حاکمیت کشورها و کرامت ملت‌ها و دفع قدرت‌های شروری است که به دنبال هیمنه و سلطه و استثمار بشر هستند.

 

 

بیشتر بخوانید:

پیشبرد گفتمان مقاومت با تبیین شخصیت شهیدسلیمانی

تبیین آینده نظام سلطه با استفاده از نظریه نظام جهانی

مقاومت از نظرگاه شهید قاسم سلیمانی

لینک کوتاه مطلب : http://fekrat.net/?p=6881