درباره ما

فکرت، یک رسانه اندیشه‌ای آزاد و مستقل با هویت اسلامی ـ انقلابی است که اندیشه‌های جاری انقلاب اسلامی را با آرمان نیل به تمدن اسلامی را دنبال می‌کند. بدین منظور با رویکردی اندیشمندانه و فکری، سعی در تجمیع آثار اندیشمندان و متفکران آزادمنش و ژرف اندیش در موضوعات متعدد و متنوع تمدن ناب اسلامی دارد. در همین راستا با رویکردی انتقادی به نظم ناعادلانه و ظالمانه حاکم بر جهان امروز می‌نگرد. فکرت وضعیت کنونی تکثر آراء روشنفکران و تشتت آراء فلاسفه غرب را فرصتی مغتنم جهت ایجاد فضای گفتمانی اندیشمندان دینی می‌داند و در تلاش است با توجه به انگاره‌های ذهنی اقشار نخبگانی در موضوعات مختلفِ حوزه دین و اندیشه، از خاستگاه اندیشمندان اسلامی فضایی فکری و گفتمانی را رقم بزند.

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: رفیع‌الدین اسماعیلی
سردبیر: دانیال بصیر
دبیر سایت: رضا اجاق
سردبیر نشریه: مجید رحیمی
فضای مجازی: مصطفی گودرزی، الیاس فلاحتی
طراحی و گرافیک: عرفان خلیلی‌فر

شماره تلفن: ۰۲۵۳۲۹۴۲۰۶۴

ایمیل:
kheradvarzi.ir@gmail.com
irfekratnet@gmail.com