Logo

دکتر محمدعلی عبدالهی

بررسی مواجهه روشنفکران دینی با مکتب عاشورا
۱۴ - شهریور - ۱۴۰۰
بررسی مواجهه روشنفکران دینی با مکتب عاشورا

عاشورا یک صحنه‌‌‌ی عبرت است. انسان باید به این صحنه نگاه کند، تا عبرت بگیرد. خود را با آن وضعیت مقایسه کند و بفهمد در چه حال و در چه وضعیتی است؛ چه چیزی او را تهدید می‌‌‌کند؛ چه چیزی ...

بررسی نوع مواجه روشنفکران دینی با مکتب عاشورا
۲۷ - مرداد - ۱۴۰۰
بررسی نوع مواجه روشنفکران دینی با مکتب عاشورا

برای مشاهده کامل فیلم اینجا را کلیک کنید.