آخرالزمان | فکرت

تفاوت بین مهدویت شیعه با دیگر ادیان
۸ - فروردین - ۱۴۰۰
تفاوت بین مهدویت شیعه با دیگر ادیان

شیعه خود را میراث‌دار اندیشه مهدویت از زمان پیامبر اسلام (ص) می‌داند و برای اثبات آن از علم کلام و حدیث بهره‌های فراوان برده‌ است. میراثی که البته تشابهات و تفاوت‌هایی با اندیشه مهدویت و اعتقاد به منجی آخرالزمان در ...

بحران های آخرالزمان و نیاز جهان به منجی
۲۲ - تیر - ۱۳۹۹
بحران های آخرالزمان و نیاز جهان به منجی

ما شیعه هستیم و عقیده محوریِ جدی به نام «مهدویت» داریم، با مشاهده و احساس این اتفاقات، این پرسش که نسبت این وقایع با مهدویت و آخرالزمان چیست، برای ما به طور طبیعی شکل می‌گیرد. لذا این دست از سوالات ...