آرامش روانى

خانواده، بنیادی ترین اجتماع طبیعی
۱۶ - دی - ۱۳۹۹
خانواده، بنیادی ترین اجتماع طبیعی

طبق آنچه‏ محققین ثابت کرده‏اند اصیل‌ترین و طبیعی‏‌ترین اجتماعات؛اجتماع‏ خانوادگی است که در اثر تجاذب فطری میان مرد و زن بوجود می‌آید، بنابراین،هرگونه قانونی که مناسب این نظام طبیعی و فطری نباشد بر خلاف فطرت و بزیان اجتماع و ظلم ...