آزاد اندیشی

طب سنتی و مدرن، نیازمند معالجه با گفت‌و‌گو
۲۱ - آبان - ۱۳۹۹
طب سنتی و مدرن، نیازمند معالجه با گفت‌و‌گو

واقعیت آن است که نسبت به طب سنتی (ماهیت، ابعاد و روش‌شناسی آن) ادراک و نگرش دقیقی وجود ندارد و افراد مختلف نگرش محدود و کانالیزه خود را به طب سنتی نسبت می‌دهند. سپس آن شی منتسب‌شده را محکوم کرده ...