آسیب­ شناسی

حرکت هویتی انقلاب نیازمند آسیب‌شناسی هوشمندانه
7 - اسفند - 1401
حرکت هویتی انقلاب نیازمند آسیب‌شناسی هوشمندانه

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ اول: آسیب‌شناسی از جمله مفاهیمی است که از علم پزشکی به حوزه جامعه‌شناسی وارد شده‌است. از آنجا که انقلاب اسلامی موجودی زنده است؛ مانند همه پدیده‌های دیگر ممکن است دچار آفت‌زدگی شود؛ بنابراین نیاز به ...

آسيب‌‌شناسی رويکرد تبليغاتی در فعاليت‌‌های فرهنگی پس از انقلاب
17 - خرداد - 1401
آسيب‌‌شناسی رويکرد تبليغاتی در فعاليت‌‌های فرهنگی پس از انقلاب

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛‌ فرهنگ از مهمترین ارکان هویت‌بخش حیات یک جامعه اسلامی به شمار می‌‌رود آن‌سان که تعیین مرگ‌وزندگی یک جامعه دینی و سقوط و عروج آن در اتحاد یا انقطاع از هویت فرهنگی معنا می‌‌شود. امام خمینی ...

نظام‌واره معرفتی «هویت زن در اسلام و غرب»
28 - تیر - 1400
هویت زن در اسلام و غرب (بخش چهارم)
نظام‌واره معرفتی «هویت زن در اسلام و غرب»

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله به‌ویژه در عصر حاضر، انبوهی از مسائل و شبهات در موضوع منزلت و حقوق زن در اسلام و در مقایسه با غرب ...

اقتراح وزرا
6 - مرداد - 1399
اقتراح وزرا

بهترین صاحب‌نظر درباره مصائب و پیچیدگی‌های دریانوردی را بلاشک باید ناخدای کشتی دانست. فردی که به واسطه مسئولیت خطیر سکان‌داری عرشه کشتی، به نقشه راه و موانع رسیدن به آن آگاهی عینی دارد. اقتراح پیش­رو شامل نظر کشتی‌بانان سابق کشتی ...