آقازاده

نقدی بر سریال آقازاده
۲۴ - مهر - ۱۳۹۹
نقدی بر سریال آقازاده

«آقازاده»، سریالی که بیش از درام و داستان مدیون پروپاگاندای رسانه‌ای برای دیده شدن است. سریالی که این روزها به مدد سروصدای بلندی که به راه انداخت، توانست بازار خوبی را پیدا کند، به خوبی دیده شود و پرچم فروش ...