آلمان

آلمان؛ کشوری با نظام سانسور بسیار دقیق برای بازی‌های دیجیتال
13 - اسفند - 1399
آلمان؛ کشوری با نظام سانسور بسیار دقیق برای بازی‌های دیجیتال

بازی دیجیتال در حالی که زمینه‌ای برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است؛ اما در عین حال از اثرگذارترین انواع رسانه محسوب می‌شود و به همین دلیل از منظر کلان سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی دقیق برای نظارت بر وضعیت تولید، توزیع و مصرف ...