ابلیس

ترفندها و روش‌های شیطانی از منظر قـرآن
۴ - آبان - ۱۳۹۹
ترفندها و روش‌های شیطانی از منظر قـرآن

یکی از صفات برجسته ابلیس، شیطنت است. شیطنت از واژه شطن به ریسمان و طناب بلندی گفته می‌شود که چارپایان برای محدودیت منطقه چرا و چریدن بدان بسته می‌شوند یا ریسمان بلندی که بدان آب از چاه کشیده می‌شود؛ این‌گونه ...