ابن‌خلدون

امید به عملگرایی در میانه فلسفه و تاریخ
۵ - فروردین - ۱۴۰۰
درآمدی بر کتاب «فلسفه تاریخ ابن‌خلدون»
امید به عملگرایی در میانه فلسفه و تاریخ

«فلسفه تاریخ ابن‌خلدون» نام کتابی است که محسن مهدی (2007-1926) به نگارش درآورده است. این اثر به سال 1957 میلادی به زبان انگلیسی در لندن به چاپ رسیده  است و مجید مسعودی هم در سال 1352 هجری شمسی ترجمه فارسی ...