ابن‌سینا

چگونگی تعامل فلسفه و عرفان اسلامی
۱۷ - آبان - ۱۴۰۰
چگونگی تعامل فلسفه و عرفان اسلامی

از دیرباز گرایش به عرفان و معنویت در میان ملل مختلف رواج داشته است. گاه به صورت سنت عرفانی و گاه به صورت یک گرایش فردی. در این زمینه می‌توان از سنت‌های کهن شرقی مانند هندوئیسم، بودیسم، سنت عرفانی مسیحی ...

اشراقی بودن ابن‌‌سینا در اواخر عمر نیازمند تحقیقی همه‌جانبه است
۶ - آبان - ۱۳۹۹
اشراقی بودن ابن‌‌سینا در اواخر عمر نیازمند تحقیقی همه‌جانبه است

ابن‌سینا مشهورترین و تاثیرگذارترین فیلسوف اسلامی در جهان است. در باب اثرگذاری ابن‌سینا بر فیلسوفان و فلسفه‌های پس از او با دکتر حسین فلسفی، استاد فلسفه اسلامی به گفت‌وگو پرداخته‌ایم ‌که از نظر می‌گذرد.   فیلسوفان شرقی و غربی(خاصه سهروردی و ملاصدرا، ...