ابن تیمیه

درآمدی بر پیدایش مکتب سلفیه
۳۰ - آذر - ۱۴۰۰
درسگفتار جریان‌شناسی سلفی‌گری (جلسه دوم)
درآمدی بر پیدایش مکتب سلفیه

سَلَفیّه یا سَلَفی‌گَری اندیشه و جریانی اجتماعی و مذهبی میان اهل سنت است که راه‌حل مشکلات مسلمانان را پیروی از شیوه سَلَف (مسلمانان متقدم) می‌داند. سلفی‌گری همواره یکی از مسائل مهم و بحث برانگیز در مسیر تفکر اسلامی بوده است ...

جریان‌شناسی سلفی‌گری معاصر: جلسه دوم
۱۴ - آذر - ۱۴۰۰
جریان‌شناسی سلفی‌گری معاصر: جلسه دوم

سَلَفیّه یا سَلَفی‌گَری اندیشه و جریانی اجتماعی و مذهبی میان اهل سنت است که راه‌حل مشکلات مسلمانان را پیروی از شیوه سَلَف (مسلمانان متقدم) می‌داند. سلفیه با استناد به حدیثی از پیامبر اسلام(ص)، سه قرن نخستین اسلامی را بهترین قرون اسلامی تلقی می‌کند و برای کسانی که در ...