اثبات خدا | فکرت

معرفی کتاب «براهین اثبات وجود خدا در نقدی بر شبهات جان هاسپرز»
۲۸ - فروردین - ۱۴۰۱
به قلم حجت‌الاسلام حمیدرضا شاکرین؛
معرفی کتاب «براهین اثبات وجود خدا در نقدی بر شبهات جان هاسپرز»

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ بحث در مورد اثبات وجود خداوند از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و صاحب‌نظران بوده است. در این بین آثار متعددی در این زمینه به چاپ رسیده است که به چند نمونه از آنها اشاره می‌‌کنیم: کتاب ...