اجتماعی

رومینا
۲۰ - خرداد - ۱۳۹۹
رومینا

آیا حادثه‌ای که برای رومینا اتفاق افتاد منحصر به فرد است؟ آیا در این چند سال قتلی صورت نگرفته است؟ آیا در این چند سال اخیر که رسانه‌های اجتماعی گسترش یافته‌اند قتل ناموسی انجام نشده است؟ قتل ناموسی چه وجه ...

مردم‌سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی
۱۸ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
مردم‌سالاری دینی از دیدگاه امام خمینی

از نظر امام خمینی (س)، جمهوری حکومتی است که متکی بر آرای عمومی و شکل نهایی حکومت با توجه به شرایط جامعه توسط مردم تعیین خواهد شد. باتوجه به دیدگاه حضرت امام در خصوص جمهوریت، و مطرح‌شدن ایده‌ی جمهوری اسلامی ...

باید سردار سلیمانی‌های فرهنگی داشته باشیم
۱۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
باید سردار سلیمانی‌های فرهنگی داشته باشیم

همیشه گپ‌وگفت با رضا امیرخانی مغتنم است؛ هرقدر هم از مصاحبه طفره برود و بگوید برای سفرنامه‌هایم چیز اضافه‌تری ندارم که بگویم. به‌قول خودش برای «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ» هر آنچه را که با ارزش به‌نظر آمده، نوشته و اگر چیزی از ...

حکم میرزای شیرازی، توجه‌ها را به سمت روحانیت جلب کرد
۱۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۹
حکم میرزای شیرازی، توجه‌ها را به سمت روحانیت جلب کرد

چه ارتباطی بین ورود روحانیت و میرزای شیرازی به مساله تنباکو و ورود رهبرانقلاب به مساله تولیدملی و حالا جهش تولید می توان یافت؟ صیانت از سرمایه هایی مانند تنباکو، نفت وتولید ملی، چقدر به وظایف ذاتی روحانیت مربوط می ...

سینمای فیلم‌فارسی و روشنفکرنمای ایران، اسلام رحمانی و تقلید سخیف از لیبرالیسم و سرمایه‌داری
۲۲ - اسفند - ۱۳۹۸
سینمای فیلم‌فارسی و روشنفکرنمای ایران، اسلام رحمانی و تقلید سخیف از لیبرالیسم و سرمایه‌داری

همین ایام اخیر بود که نشریه‌ای غربی، عکس رهبر حکیم و مقتدر انقلاب را در کنار رهبر چین و روسیه بر جلد خود انداخته بود و نوشته بود آمریکا و ترامپ با این «سه ابرقدرت جدید جهان» چه باید بکنند؟ ...

سینمای جادوگرانه‌ـ مسیحی یهودیزه انگلیس و آمریکا و سرویس ام.آی.سیکس
۲۲ - اسفند - ۱۳۹۸
سینمای جادوگرانه‌ـ مسیحی یهودیزه انگلیس و آمریکا و سرویس ام.آی.سیکس

هری‌پاتر، بی‌شک سمبلی شده از هنر مشترک انگلیسی‌ـ آمریکایی که به اعتراف منتقدان اهل مطالعه، از شاخص‌ترین آثار کابالیستی (عرفان یهودی) در سینمای غرب بوده است. در شرایطی که در ابتدای هزاره جدید، بیداری اسلامی و جهانی در حال فراگیرشدن ...

کمپانی هند شرقی انگلیس و بازتولیدِ جعلیِ هندوئیسم نوین رسانه‌ای
۲۲ - اسفند - ۱۳۹۸
کمپانی هند شرقی انگلیس و بازتولیدِ جعلیِ هندوئیسم نوین رسانه‌ای

به گفته لوئیس، تاریخ و فرهنگ گذشته را پس از جنگ جهانی فاتحین آن نوشتند و سانسورها و قرائت‌های خود را در آن اعمال کردند. علامه لنگرودی در کتاب خود درباره هند، اشعار به این موضوع دارند که هندوئیسم نوین ...

سینمای عصر نوین و تکمیل پازل شش غول رسانه‌ای در ترویج معنویت‌ توجیه‌گر سلطه
۲۲ - اسفند - ۱۳۹۸
سینمای عصر نوین و تکمیل پازل شش غول رسانه‌ای در ترویج معنویت‌ توجیه‌گر سلطه

همان‌طور که اشاره شد، جریان لیبرال و سکولار در سینما و رسانه‌های فعلی جهان، بیشترین تعداد و فزونی را دارد. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل آن، پشتیبانی زرسالارن وسرمایه‌داران غالباً صهیونیست و مجتمع‌های عظیم نظامی‌ـ صنعتی و رسانه‌های وابسته بدان ...