احمد شاملو

نویسنده جامعه
23 - شهریور - 1399
نویسنده جامعه

به راستی جلال ‌آل‌احمد کیست؟ جلال را چگونه باید معرفی کرد؟ روشنفکر، گزارش‌نویس، فرصت‌طلب! پدرخوانده و... . اکنون بیش از 50 سال که از مرگ او می‌گذرد. آیا به‌راستی ما این نویسنده پرکار و پرشتاب را خوب می‌شناسیم و معرفی کرده‌ایم ...