اخبار غیبی

عقل و علم دو حقیقت کمالی پیامبر اکرم(ص)
۱۱ - آبان - ۱۳۹۹
عقل و علم دو حقیقت کمالی پیامبر اکرم(ص)

پیامبر(ص) اسوه حسنه و سرمشق نیک بشریت بویژه مسلمانان و مومنان است. شناخت شخصیتی ایشان در علم و عمل به ما کمک می‌کند تا بدرستی از ایشان پیروی کرده و او را سرمشق نیک خویش قرار دهیم. در نوشتار حاضر ...