اختلاف طبقات

اقتصاد اسلامی
۱ - آبان - ۱۳۹۹
اقتصاد اسلامی

دانشگاه آنتونیو نرینو، چهارشنبه 12/6/76   خداوند را شکر می‌کنم که موفق شدم در پایان این سفر و در لحظاتی که عازم فرودگاه هستم در جمع شما دانشجویان عزیز حضور پیدا کنم. موضوعی که برای بحث این جلسه تعیین‌شده فلسفه اقتصاد اسلامی است. ...