اخت القرآن

فعالیت‌های اجتماعی امام سجاد
24 - شهریور - 1399
فعالیت‌های اجتماعی امام سجاد

دوران امامت امام سجاد (ع) ویژگی‌های خاصی دارد، نهضت عاشورا، دوران اسارت، قیام‌های متعدد شیعی پس از شهادت امام حسین (ع)، خفقان خلفای جور و همزمانی با تعداد زیادی از آنها از ویژگی‌های این دوران است. در گفتگو با محمد ...