اخلاق عمومی

هویت شناختی زن ایرانی و تاثیر آن در راه حل بدحجابی
۱۶ - آذر - ۱۴۰۰
هویت شناختی زن ایرانی و تاثیر آن در راه حل بدحجابی

بی­‌ گمان حجاب از مسائل مهم اسلامی است که با چالشی سازش ناپذیر در برابر عناصر فرهنگ لذت­گرایی و خودنمایی جنون آمیز مدرنیسم، به دنبال ماندگاری و کنشگری پویا و فعال در هویت بخشی فردی و اجتماعی به انسان امروز ...