اخلاق و معنویت

نگاهی نو به ورزش بر اساس آیین جوانمردی
۲۲ - مرداد - ۱۳۹۹
نگاهی نو به ورزش بر اساس آیین جوانمردی

نیرومندی از عناصر جوانمردی است و جوانمرد می‌کوشد به فراخور حالش ورزش کند تا سالم و نیرومند باشد تا بتواند بهتر و بیشتر خدمت کند. از این رو ورزش همگانی برای تأمین سلامتی و کسب توانمندی اهمیت بسیاری دارد. همان ...

می‌خواستیم غرب‌شناسی انتقادی و اصالت‌باور را از سانسور روشنفکری بیرون بیاوریم
۱۸ - مرداد - ۱۳۹۹
می‌خواستیم غرب‌شناسی انتقادی و اصالت‌باور را از سانسور روشنفکری بیرون بیاوریم

شیخ‌فضل‌الله نوری و ورود جدی او به ماجرای فکر مشروطیت را می‌توان سرآغاز جدی غرب‌شناسی معاصر دانست و البته نائینی و آخوندخراسانی نیز در بازتعریف مقولات غربی، نقش انکارنشدنی دارند. انقلاب نیز از مواجهه با غرب برکنار نبود. غیر از ...