اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری

کشور فرقه‌ها و سیاست اقتضایی
۲۶ - آذر - ۱۳۹۹
کشور فرقه‌ها و سیاست اقتضایی

کتاب «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری» از مهم‌ترین کتب تاریخ اندیشه اجتماعی است و انجمن جامعه‌شناسی آمریکا نیز این کتاب را در صدر فهرست محبوب‌ترین کتاب‌ها در نزد جامعه‌شناسان معرفی کرد. ادعا و استدلال ماکس وبر در این کتاب برای ...