ادبیات تهاجمی | فکرت

در جست‌وجوی روشنفکر بومی
۱ - مهر - ۱۳۹۹
در جست‌وجوی روشنفکر بومی

به بهانه سالگرد درگذشت جلال‌آل‌احمد این سؤال را مطرح کردیم که چرا به روشنفکران منتقد غرب مثل «جلال» نیاز داریم. باز هم در حوالی سالگرد فوت جلال آل‌احمد قرار گرفته‌ایم و این «تکرار» نباید باعث شود که بنشینیم سر میز کافه‌ای ...