ادبیات

نشر سنتی و نویسنده‌هایی که جهانی فکر نمی‌کنند
۲۳ - مهر - ۱۳۹۹
نشر سنتی و نویسنده‌هایی که جهانی فکر نمی‌کنند

درحال چرخیدن در نمایشگاه کتاب مسکو بودم و غرفه به غرفه می‌گشتم تا اینکه چشمم به اسم آشنایی خورد و ایستادم و چند نفری را دیدم که با ناشر درحال صحبت هستند و از کتاب می‌پرسند و همین باعث شد ...

جهان ادبیات گرد صداقت می‌چرخد
۱۶ - مرداد - ۱۳۹۹
جهان ادبیات گرد صداقت می‌چرخد

آرش چراغی: حتی اگر صداقت را تنها عنصر ویژه ادبیات انقلابی ایران قلمداد کنیم، باز همین یک عنصر خود به تنهایی قادر است انعکاس جهان انقلاب ایران در جهان‌های متکثر ادبیات باشد. هر چند بازتاب انگاره‌های ایدئولوژیک بخشی از ادبیات ...