ادراک

رسانه؛ ابزار قدرتمند ایجاد ادراک
28 - مهر - 1401
در نشست علمی «مدار اعتراض» مطرح شد؛
رسانه؛ ابزار قدرتمند ایجاد ادراک

به گزارش «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» دکتر علیرضا زهیری، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی طی سخنانی در نشست علمی «مدار اعتراض» که به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ ...