اربعین حسینی

پیاده‌روی اربعین؛ بسترساز رشد معنوی محبان الحسین(ع)
12 - شهریور - 1402
پیاده‌روی اربعین؛ بسترساز رشد معنوی محبان الحسین(ع)

به گزارش «فکرت»، آثار و برکات پیاده‌روی اربعین حسینی را باید از زوایا و ابعاد گوناگون مورد توجه و تحلیل قرار داد به خصوص از منظر آثار تربیتی که خیلی حائز اهمیت است، خاصه در روزگار کنونی که اهمیت تربیت ...

دیده‌بان اندیشه | اقامه توحید؛ در بستر پیاده‌روی اربعین حسینی
2 - آبان - 1401
شماره چهلم‌ودوم منتشر شد؛
دیده‌بان اندیشه | اقامه توحید؛ در بستر پیاده‌روی اربعین حسینی

شماره چهلم‌ودوم نشریه دیده‌بان اندیشه با عنوان «اقامه توحید؛ در بستر پیاده‌روی اربعین حسینی» به همت موسسه فرهنگی ـ رسانه‌ای شناخت منتشر شد. سرخط‌های این شماره شامل، ماهیت‌شناسی پدیده اربعین از لحاظ فلسفی و دینی؛ طبقه‌بندی روایات موجود در باب ...