ارث

بررسی حقوق زنان در اسلام
17 - خرداد - 1400
بررسی حقوق زنان در اسلام

حق طلاق، مقدار ارث و دیه، شرایط اشتغال زنان و اذن شوهر، حجاب و پوشش از جمله مسائل فقهی است که تساوی زن و مرد در آن‌ها به منزله مشابهت و عینیت نیست. بلکه شخصیت و شاکله زن و مرد ...