ارزش‌های اسلامی

نقش زنان در بسط فرهنگ عاشورا و محرم
۹ - مهر - ۱۳۹۹
نقش زنان در بسط فرهنگ عاشورا و محرم

چکیده مقاله پژوهشی حاضر به دنبال شناخت نقش زنان در بسط فرهنگ عاشورایی است. عقیده بر این است که نمی‌توان نقش زنان در این امر رانادیده گرفت. بلکه زنان نقش تعیین کننده‌ایی در امر نهادینه کردن و توسعه فرهنگ دینی وعاشورایی ...

بررسی رویکرد فمینیسم رادیکال و امام خمینی، نسبت به مسئله زن
۵ - تیر - ۱۳۹۹
بررسی رویکرد فمینیسم رادیکال و امام خمینی، نسبت به مسئله زن

مسئله زن و حقوق زنان یکی از مباحث مهمی است که اندیشمندان، متفکران و جریان‌های سیاسی و اجتماعی شرقی، غربی و اسلامی نگاه‌های متفاوتی به آن دارند. در جبهه اسلام، امام خمینی (قدس سره شریف) به عنوان یک متفکر اسلامی ...