ارزش­‌های انسانی

اصول ناظر بر مشترکات هویت و منزلت زن و مرد
۱۵ - شهریور - ۱۴۰۰
هویت زن در اسلام و غرب (بخش پنجم)
اصول ناظر بر مشترکات هویت و منزلت زن و مرد

اگر شبهه و شبهه افکنی را مهم‌ترین تاکتیک جنگ شناختی قلمداد کنیم، ارجاع شبهات و متشابهات به اصول محکم یکی از مهم‌ترین راهبردهای علمی در مواجهه با شبهات و متشابهات است. قران کریم در این رابطه مقرر می‌دارد: هُوَ الَّذي ...

نقش تربیتی عاشورا و محرم در زندگی بشر (بخش دوم)
۲ - مهر - ۱۳۹۹
نقش تربیتی عاشورا و محرم در زندگی بشر (بخش دوم)

حضرت در بدو حرکت در وصیت­نامه خود فرمودند: «و انما خرجت لطلب الصلاح فی امة جدی محمد(ص) أرید أمر بالمعروف و أنهی عن المنکر و أسیر بسیر جدی و سیر أبی علی بن أبی طالب علیه­السلام». امام حسین یک سوژه بزرگ ...