استاد رمضانی

بررسی اندیشه‌های فلسفی و عرفانی علامه حسن‌زاده آملی(ره)
۱۲ - مهر - ۱۴۰۰
بررسی اندیشه‌های فلسفی و عرفانی علامه حسن‌زاده آملی(ره)

علامه حسن زاده آملی به عنوان الگویی شایسته و الهام بخش در اذهان دانشوران حوزوی و دانشگاهی باقی خواهد ماند. آثار ارزشمند، فاخر و ماندگار ایشان که در زمینه‌های مختلف به رشته تحریر درآمده حاصل سال‌ها تلاش و مجاهدت علمی ...