استاد میرباقری

فرهنگستان نتوانسته اهل علم را به خود جذب کند
۷ - آبان - ۱۳۹۹
فرهنگستان نتوانسته اهل علم را به خود جذب کند

در پرداخت به معنای پیشرفت در اندیشه مدرن، معمولا دو معنا از هم تفکیک می‌شود: معنای ترقی progress و توسعه development. برای توضیح نظریه استاد میرباقری لازم است که این دو مفهوم را از هم تفکیک کنیم و به‌صورت جداگانه ...