استبداد

دیالکتیک ملی‌گرایی و استبداد
۲۳ - مرداد - ۱۳۹۹
دیالکتیک ملی‌گرایی و استبداد

بی تردید 30 تیرماه سال 1331 را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ ایران و در ادامه مبارزات و تلاش‌ها برای کوتاه کردن دست استبداد دانست. نهضتی که از یک سال و چهار ماه پیش از قیام گسترده مردم در 30 ...