استراتژی رفتاری

چگونه امام حسین(ع) را یاری کنیم؟
۱ - مهر - ۱۳۹۹
چگونه امام حسین(ع) را یاری کنیم؟

باید بدانیم که تکلیف ما در برابر نهضت و خون مقدس امام حسین(ع) با عزاداری تمام نمی‌شود، وظیفه ما با صد لعن و صد سلام تمام نمی‌شود، امام حسین(ع) در علت قیام خود فرموده‌اند: لنحیی المعالم من دینک(1)، می‌خواهم تابلوهای ...