استراتژی | فکرت

نقش اینترنت آمریکایی در تهدیدات سایبری و استراتژی امنیت
۱۲ - مرداد - ۱۳۹۹
نقش اینترنت آمریکایی در تهدیدات سایبری و استراتژی امنیت

از زمانی که استفاده از فضای مجازی و اینترنت در برنامه روزانه انسان‌ها قرارگرفت، هجوم فرهنگی-سیاسی به جمهوری اسلامی از این عرصه نیز آغاز شد. به خصوص پس از شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی و تبدیل‌شدن آن به لازمه زندگی مردم، این ...