اسطوره‌‌‌سازی

اسطوره‌سازی، اسطوره‌زدگی، اسطوره‌سوزی
۱۸ - دی - ۱۳۹۹
اسطوره‌سازی، اسطوره‌زدگی، اسطوره‌سوزی

در سال‌های اخیر و به‌ویژه در یک‌سال گذشته با شیوع بیماری کرونا، جامعه ایرانی شماری از بزرگان و مشاهیر خود را در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و هنری از دست داد که هرکدام از این فقدان‌ها به‌نحوی بخش‌هایی از جامعه ...

عبور عاشورا از مرزهای فرهنگ و اسطوره
۱۳ - مهر - ۱۳۹۹
عبور عاشورا از مرزهای فرهنگ و اسطوره

واقعۀ عاشورا و قیام امام حسین (ع) در فرهنگ تشیع جایگاه ویژه‌ای دارد و مبالغه نیست اگر بگوییم تشیع بدون عاشورا مثل بودیسم بدون بودا و اسلام بدون محمد (ص) است. اصول اسلام در همۀ مذاهب اسلامی، اعم از شیعه ...