اسفار اربعه

ملاصدرا فلسفه سیاسی دارد
۲۲ - آبان - ۱۳۹۹
ملاصدرا فلسفه سیاسی دارد

جای بسی خرسندی است که جناب استاد خسروپناه در گفت‌وگوی مختصر خود که در صفحه اندیشه روزنامه «فرهیختگان» به زیور طبع آراسته شده به نقد کتاب فلسفه سیاسی صدرالمتألهین پرداخته است. در طی سه چهار سال اخیر که از چاپ ...

حکمت متعالیه و فلسفه اجتماعی
۱۴ - مهر - ۱۳۹۹
حکمت متعالیه و فلسفه اجتماعی

با فرضِ اصلِ امکان چیزی به نام «حکمت اجتماعیِ متعالیه»، این پرسش پدید می‌آید که روشِ مواجهه با متون صدرا و استحصال و استخراج فلسفه اجتماعی از دلِ آن، چگونه باید باشد. خود این پرسش، یک problem و مساله اساسی ...