اسلام‌شناس

بایسته‌های مدیریت خردمند از منظر امام علی(ع)
۱۶ - مهر - ۱۳۹۹
بایسته‌های مدیریت خردمند از منظر امام علی(ع)

حشمت‌الله قنبری با بیان اینکه تحمیل رأی یک نفر به اعتبار منزلت سیاسی، اجتماعی و حتی علمی، اگرچه در کوتاه‌مدت آثار مثبتی داشته باشد، اما نابرخورداری از اندیشه‌های باارزش در میان‌مدت آثار سوئی بر جای می‌گذارد، اظهار کرد: مشاوره، مساله ...