اسلام اجتماعی

تن به طوفان سپرده؛ خوانشی از برخی ایده های علی شریعتی
22 - ژوئن - 2021
تن به طوفان سپرده؛ خوانشی از برخی ایده های علی شریعتی

حدود یک ماه پیش با بهانه‌ای و به طور اتفاقی به برخی سخنان و نوشته‌های شهید چمران برخوردم و از آن طریق برای مطالعه آثار علی شریعتی کنجکاو شدم. پیش از این دورا دور با برخی افکار وی آشنا بودم ...