اشتغال زنان

مسئله شناسی حوزه زنان
۶ - اردیبهشت - ۱۴۰۰
مسئله شناسی حوزه زنان

معمولا و در حال حاضر مخصوصا در یکی دو دهه گذشته شرایط به گونه‌ای است که اقبال مسئله زنان زیاد شده است. و از گرایشات و رشته‌های مختلف و با دغدغه‌های مختلف به این حوزه ورود می‌کنند و دوست دارند ...

بازنمایی تصویر زن در سینمای ایران (بخش دوم)
۳ - دی - ۱۳۹۹
بازنمایی تصویر زن در سینمای ایران (بخش دوم)

بازنمایی یا نمایش تصویر زن در سینمای ایران، آینه‌ای تمام نما از چهره زن در واقعیت جامعه امروز ایران برای مردم است، تصویری که گاه به خارج از مرزهای این سرزمین نیز می‌رود و نتیجه‌اش سیاه‌نمایی از واقعیت‌های امروز جامعه ...