اشراق

پیشینه «علم حضوری» در فلسفه اسلامی: بخش دوم
۳ - آذر - ۱۴۰۰
با تاکیدی بر آرای فلسفی فارابی، ابن سینا، سهروردی و صدرالمتالهین
پیشینه «علم حضوری» در فلسفه اسلامی: بخش دوم

در فلسفه اسلامی، علم حضوری از نقش قابل توجهی برخوردار است و فیلسوفان مسلمان با استناد به آن، بسیاری از معضلات فلسفی را حل می‌نمایند.  در این نوشتار، پیشینه علم حضوری در فلسفه اسلامی را به روش تحلیلی-توصیفی، مورد بررسی ...

فلسفه سیاسی اسلامی در غرب تا چه حد شناخته شده است؟
۲۳ - مهر - ۱۳۹۹
فلسفه سیاسی اسلامی در غرب تا چه حد شناخته شده است؟

اینکه آیا امکان اطلاق واژه «اسلامی» به فلسفه و به وجود آوردن ترکیب «فلسفه اسلامی»، یعنی فلسفه‌ای که دارای خصلتی اسلامی است، وجود دارد یا خیر، هنوز هم محل بحث است اگر چه با عبور از پیچ و خم بسیاری ...