اشراق

فلسفه سیاسی اسلامی در غرب تا چه حد شناخته شده است؟
23 - مهر - 1399
فلسفه سیاسی اسلامی در غرب تا چه حد شناخته شده است؟

اینکه آیا امکان اطلاق واژه «اسلامی» به فلسفه و به وجود آوردن ترکیب «فلسفه اسلامی»، یعنی فلسفه‌ای که دارای خصلتی اسلامی است، وجود دارد یا خیر، هنوز هم محل بحث است اگر چه با عبور از پیچ و خم بسیاری ...