اصغر فرهادی

بازنمایی تصویر زن در سینمای ایران (بخش دوم)
3 - دی - 1399
بازنمایی تصویر زن در سینمای ایران (بخش دوم)

بازنمایی یا نمایش تصویر زن در سینمای ایران، آینه‌ای تمام نما از چهره زن در واقعیت جامعه امروز ایران برای مردم است، تصویری که گاه به خارج از مرزهای این سرزمین نیز می‌رود و نتیجه‌اش سیاه‌نمایی از واقعیت‌های امروز جامعه ...