اصلاحات

فرصت‌طلبانه و پرخاشگرانه در کدام سو؟
24 - آبان - 1401
نقدی بر بیانیه جبهه اصلاحات ایران
فرصت‌طلبانه و پرخاشگرانه در کدام سو؟

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ جامعه برخوردار از نهادهای مدنی و گروه‌های مسئولیت‌پذیر مدعی اداره بهتر امور، با سهولت بیشتری می‌تواند بر مشکلات و کاستی‌های خود فائق آید و روند رشد سیاسی و توسعه همه‌جانبه را با سرعت بیشتری طی ...

نقد و بررسی نظریه پلورالیسم دینی
29 - آذر - 1400
پلورالیسم دینی از منظر آیت‌الله مصباح‌یزدی (بخش اول)
نقد و بررسی نظریه پلورالیسم دینی

«از جمله مباحث معرفتی که در سال‌های پس از دوم خرداد به‌صورت جدی حتی در نشریات غیرعلمی و روزنامه‌های ژورنالیست سیاسی مطرح می‌شد، بحث پلورالیسم دینی یا قرائت‌های مختلف از دین بود. برخی حقیقت واحد را نفی می‌کردند و برخی ...

از «سند تحول» تا تحول‌آفرینیِ سند
31 - تیر - 1399
از «سند تحول» تا تحول‌آفرینیِ سند

مقدمه چنین به نظر می‌رسد که تا پیش از انقلاب اسلامی، سند راهبردی مدوّنی در حوزه آموزش و پرورش وجود نداشته و اصلاحات آموزشی به‌ویژه در دهه‌های 50 و 60 ه.ش، ذیل برخی از اصول انقلاب سفید شاه و همچنین سیاست‌های ...