اضطراب

از کرونای مضطرب کننده تا بی‌تفاوتی
22 - مرداد - 1399
از کرونای مضطرب کننده تا بی‌تفاوتی

شش ماه از رسانه‌‌ای شدن شیوع کرونا از ایران می‌گذرد و این روزها که این ویروس حداقل دو برابر گذشته تلفات می‌گیرد، حتی یک صدم آن ایام هم خبرها را به خود اختصاص نداده و نتوانسته همچون گذشته میدان‌داری کند؟ ...