اغتشاشات

انقلاب زنان یا طغیان اشراف
26 - آذر - 1401
زنان سپر بلای زرسالاران؛
انقلاب زنان یا طغیان اشراف

«فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی»؛ آیا حوادثی که در میانه سال 1401 در ایران رخ داد، انقلاب زنان بود؟ یا بیشتر به طغیان طبقه اشراف - صرف‌نظر از مرد یا زن بودن - شبیه بود؟ انقلاب اسلامی ایران، انقلاب مستضعفان ...

آسیب‌های اغتشاشات به همسبتگی اجتماعی
24 - مهر - 1401
در گفتگو با دکتر لک‌زایی مطرح شد؛
آسیب‌های اغتشاشات به همسبتگی اجتماعی

تغییر و تحولات بسیاری در چند هفته اخیر در کشور رخ داده است. بررسی ابعاد سیاسی و اجتماعی این حادثه به روشن‌شدن بیشتر واقعه کمک می‌کند. از همین رو، «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» با دکتر شریف لک‌زایی، عضو هیات ...

تحلیل اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ از زبان جامعه‌شناسان ایران
11 - مهر - 1401
تبیین جامعه شناسانه ناآرامی‌های اخیر؛
تحلیل اعتراضات شهریور ۱۴۰۱ از زبان جامعه‌شناسان ایران

با اعلام خبر فوت مهسا امینی بعد از فراخوانی در گشت ارشاد، اعتراضات گسترده در نقاط مختلف کشور شکل گرفته و در بسیاری از نقاط به اغتشاش و درگیری کشیده شده است. اما منشأ این اعتراضات، عوامل گسترش ناگهانی آن ...

نسبت سواد رسانه با تحولات و اغتشاشات اخیر
9 - مهر - 1401
گفتگوی فکرت با دکتر لیلا وصالی؛
نسبت سواد رسانه با تحولات و اغتشاشات اخیر

اتفاقات اخیر در کشور باعث شد که نقش پر رنگ رسانه و فضای مجازی بیش از پیش احساس شود. از این رو «فکرت، رسانه اندیشه و آگاهی» با دکتر لیلا وصالی، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای ایران، استاد دانشگاه و ...