افراطی‌گری

کارشکنی نفوذی‌ها
۱۷ - آبان - ۱۳۹۹
کارشکنی نفوذی‌ها

روایتی از کارشکنی دستگاه دیپلماسی در پیگیری بحث وحدت اسلامی دوازدهم ربیع‌الاول تا هفدهم این ماه در تقویم جمهوری اسلامی به نام «هفته وحدت» نامگذاری شده است؛ نامگذاری‌ای که هدف از آن شکل‌دهی یک امت واحده اسلامی در برابر جبهه استکبار ...