افزایش جمعیت | فکرت

رشد جمعیت، موتور محرکه اقتصاد است
۹ - مرداد - ۱۴۰۱
در گفتگو با دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت مطرح شد:
رشد جمعیت، موتور محرکه اقتصاد است

تعداد بالای موالید دهه 60 باعث شده که این‌ها به همراه خودشان زیرساخت‌هایی را در همه حوزه‌ها ایجاد کرده‌اند. مثلاً در حوزه تحصیل در دبستان و دبیرستان و همچنین در زیرساخت‌های دانشگاهی و بعد از آن در حوزه اشتغال و ...